niedziela, 30 listopada 2014

419. Przebiec maraton
  Postanowiłam coś w sobotni wieczór, ale można uznać, że dopiero po przespaniu się z pomysłem dojrzałam do niego w niedzielę. Chcę w grudniu przebiec maraton. Nie za jednym podejściem. Chcę sprawdzić moje płuca.
Chcę się na tyle mocno przewentylować, by alergia nie miała już nade mną władzy, by nie budziła w nocy sprawiając, że rano motywacja do życia kurczy się i znika jak poranna rosa.

  Na przebiegnięcie dystansu 42 km daję sobie 21 dni grudnia. Za każdym podejściem minimum 2 km. Więcej tak, ale nie mniej. Wierzę, że dam radę, ale mimo wszystko daję sobie margines 10 dni. Wszak to miesiąc ze świętami i pożegnaniem starego roku ;)
  Trzymajcie kciuki, a ja będę relacjonować każdy start już od jutra.

PS    Chciałam to zrobić po cichu, nie wynurzać się z pomysłem, ale dziś wieczór widząc znajomą, a jednak nieznaną już twarz i sylwetkę - niegdyś tak pięknie wysportowaną - oficjalnie rzucam sobie wyzwanie! :)

TA niedziela ma dla mnie ogromne znaczenie...


czwartek, 27 listopada 2014

417. 6 zasad pozytywnego życia

Życie
Tkwić w pot­rzas­ku sa­mowys­tar­czal­ności
To za­sada dzi­siej­sze­go świata.
Zam­knąć oczy i nie zważać na ból, biedę i wewnętrzną suszę ko­nającej duszy.
Odi­zolo­wać się od świata i żyć w cieniu mro­ku.
Pod­nieść głowę wy­soko w górę i po­kazać światu, że życie nie na tym po­lega to jak po­ryw na głęboką wodę.
Szar­man­ckim kro­kiem,
Z nadzieją na powrót ko­loro­wych barw życia ,
Po roz­bi­ciu szkla­nej kur­ty­ny
Ruszam w przes­trzeń praw­dzi­wego życia.
Udo­wad­niam so­bie i światu, że może być inaczej.

Mówią, że życie jest krótkie, mają rację.
A więc
Po­daj dłoń,
Uśmie­chnij się,
I na­pełnij swój aku­mula­tor ener­gią i miłością do świata.
Nie narze­kaj !
Tyl­ko zacznij zmieniać świat na lep­sze.
Praw­dziwą sztuką jest przet­rwać to życie, gdy los wyrzu­ca pod no­gi kłody
Da­wać światu od siebie więcej niż się wy­maga od in­nych – bez­cenne.

z sieci

środa, 26 listopada 2014

416. Jestem silniejsza

Jestem silniejsza dzięki trudnym chwilom jakie przeżyłam,
mądrzejsza dzięki popełnionym przeze mnie błędom
i szczęśliwsza dzięki chwilom smutku jakie doświadczyłam...

z sieci


niedziela, 9 listopada 2014

414. Życie pełne ludzi

“Ludzie będą wchodzić i wychodzić z Twojego życia. Nie każdy z nich potrafi dać Ci promyk szczęścia,
ale nie musisz na tym polegać - nie trzymaj się tego. Ludzie, którzy zostają w Twoim życiu, są tymi,
dzięki którym masz się cudownie. Ale nie opieraj poczucia szczęścia na innych, bo niekiedy spotkają Cię rozczarowania."
-Demi Lovato