wtorek, 21 maja 2013

150. Chwilowy zanik wyobraźni

>>Naj­ważniej­sza, to jest włas­na ak­ceptac­ja siebie,
od­na­lezienie w so­bie - siebie.
Naj­ważniej­sze, by wsta­wać z uśmie­chem na twarzy
i pow­tarzać so­bie "dam rade".<<
 
Z "Magia jest w Nas"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz